Vi har bytt namn!

Tydligen ville ingen på kontoret förknippas med namnet MGNS (Magnus) längre så nu har vi bytt namn till BEND Communication AB. Vi bibehåller däremot vår affärsidé som fullservicebyrå där vi hjälper företag med deras marknadsföring, både traditionell och digital.

hello@bend.se . tel. 0525-20150 . bend.se